PMKSY | પ્રધાનમંત્રી કૃષિ સિંચાઈ યોજના

PMKSY | પ્રધાનમંત્રી કૃષિ સિંચાઈ યોજના 2015 માં ભારત સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી કેન્દ્ર પ્રાયોજિત યોજના છે, જે 2024 સુધીમાં દેશના તમામ ખેડૂતોને વ્યાપક સિંચાઇ સુવિધાઓ પ્રદાન કરવા માટેની છે. આ યોજના કૃષિમાં પાણીના કાર્યક્ષમ ઉપયોગને સુનિશ્ચિત કરે છે, અને ત્યારથી ગ્રામીણ સમૃદ્ધિ અને સ્થાયીત્વને પ્રોત્સાહન આપે છે.

આ પોસ્ટ પણ વાચો: વ્હાલી દિકરી યોજ્ના

PMKSY | પ્રધાનમંત્રી કૃષિ સિંચાઈ યોજના
ગુજરાતી અને અંગ્રેજી
PMKSY | પ્રધાનમંત્રી કૃષિ સિંચાઈ યોજનાનો હેતુ દેશના તમામ ખેડૂતોને વ્યાપક સિંચાઇ સુવિધાઓ પ્રદાન કરવાનો છે.
ભારત દેશના ખેડુતોને
https://pmksy-mowr.nic.in/

PMKSY | પ્રધાનમંત્રી કૃષિ સિંચાઈ યોજનાનો પ્રારંભ અને વિકાસ:

 • 2006: કેન્દ્ર પ્રાયોજિત માઇક્રો સિંચાઇ યોજના તરીકે શરૂ.
 • 2010: રાષ્ટ્રીય માઇક્રો સિંચાઇ મિશન તરીકે વિસ્તૃત.
 • 2014: રાષ્ટ્રીય ટકાઉ કૃષિ મિશનમાં એકીકૃત, ‘ઑન ફાર્મ વોટર મેનેજમેન્ટ’ (OFWM) તરીકે નામિત.
 • 2015: OFWM માઇક્રો સિંચાઇ ઘટક PMKSY માં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો, જે અગાઉના સહાય અને ખર્ચના ધોરણોને જાળવી રાખે છે.

PMKSY | પ્રધાનમંત્રી કૃષિ સિંચાઈ યોજનાના નિયંત્રણ મંત્રાલયો

 • ગ્રામ વિકાસ મંત્રાલય : ખેતીના તળાવો, ચેક ડેમ અને અન્ય પાણી જાળવણીની રચનાઓ બનાવે છે.
 • જલ સંસાધન મંત્રાલય : વિમુખ કેનાલ, ક્ષેત્ર ચેનલો અને પાણી વિતરણ સિસ્ટમો વિકસાવે છે.
 • કૃષિ મંત્રાલય : માઇક્રો-સિંચાઇ અને ભેજ જાળવણીની રચનાઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે.

PMKSY | પ્રધાનમંત્રી કૃષિ સિંચાઈ યોજનાના લક્ષ્યો

 • જિલ્લા અને ઉપજિલ્લા સ્તરે સિંચાઇ રોકાણનો એકીકરણ.
 • ખેડૂત સુધી પાણીની  પહોચ વધારવી (હર ખેતરમાં પાણી).
 • પાણી સ્ત્રોત, વિતરણ અને કાર્યક્ષમ ઉપયોગને એકીકૃત કરવો.
 • પાણી બચત તકનીકોને પ્રોત્સાહિત કરવું (એક ટીપું વધુ પાક).
 • મ્યુનિસિપલ વેસ્ટ પાણીના ઉપયોગની શક્યતાની તપાસ.
 • સિંચાઇ માટે વધુ ખાનગી રોકાણને પ્રોત્સાહન.
 • ભુમિગત જળ પુન:ભરવા અને પાણી જાળવણી પદ્ધતિઓ લાગુ કરવી.
 • વરસાદ આધારિત વિસ્તારોનો વિકાસ પાણીસંગ્રહ દ્રષ્ટિએ કરવો.

PMKSY | પ્રધાનમંત્રી કૃષિ સિંચાઈ યોજનાના કાર્યો અને ઘટકો

 • PMKSY | પ્રધાનમંત્રી કૃષિ સિંચાઈ યોજના કાર્યો:

  • વિવિધ મંત્રાલયો, વિભાગો, એજન્સીઓ, સંશોધન અને નાણાકીય સંસ્થાઓના પ્રયાસોને એકીકૃત કરવું.
  • રાજ્યને જિલ્લા સિંચાઇ યોજના (DIP) અને રાજ્ય સિંચાઇ યોજના (SIP) બનાવવા માટે સક્ષમ બનાવવું.

  PMKSY | પ્રધાનમંત્રી કૃષિ સિંચાઈ યોજનાના ઘટકો:

  1. ત્વરિત સિંચાઇ લાભ કાર્યક્રમ (Accelerated Irrigation Benefit Programme):

   • જલ સંસાધન મંત્રાલય દ્વારા દિશાનિર્દેશ.
   • સિંચાઇ પ્રોજેક્ટ્સની અમલમાં વેગ આપવા માટેનો હેતુ.
   • સિંચાઇ કવરેજ વધારવા માટેના અનેક પ્રોજેક્ટ્સ માટે ભંડોળ.
  2. સંતુલિત જળસંગ્રહ મેનેજમેન્ટ< કાર્યક્રમ (Integrated Watershed Management Programme):
   • ગ્રામ વિકાસ મંત્રાલયના જમીન સંસાધન વિભાગ દ્વારા સંચાલિત.
   • નબળા કુદરતી સંસાધનોના સંરક્ષણ અને વિકાસ માટે.
   • જળકુંભની પુનર્ભરતા માટે.
  3. દરેક ખેતરમાં પાણી (Har Khet Ko Pani ):
   • નવા પાણી સ્ત્રોતોનું નિર્માણ, પાણી સ્ત્રોતોની મરામત અને પુનઃનિર્માણ, કમાન્ડ વિસ્તાર વિકાસ, અને પાણી વ્યવસ્થાપન સુધારણા.
   • સિંચાઇ કવરેજ અને કાર્યક્ષમતા વધારવા માટે.
  4. એક ટીપું વધુ પાક (Per Drop More Crop):
   • કૃષિ, સહકાર અને ખેડૂતોની કલ્યાણ મંત્રાલય દ્વારા અમલ.
   • સ્પષ્ટ પાણી ઉપયોગ સાધનોને પ્રોત્સાહન.
  5. જળસંગ્રહ વિકાસ (Watershed Development):
   • દુષ્કાળગ્રસ્ત વિસ્તાર કાર્યક્રમ, રણ વિકાસ કાર્યક્રમ અને સંકલિત જળસંગ્રહ વિકાસ કાર્યક્રમને એકીકૃત કરે છે.
   • માટી અને પાણી સંરક્ષણ અને ભુમિગત જળ વધારવુ.
 • વધુ માહિતી માટે વેબસાઈટની મુલાકાત લો.

PMKSY | પ્રધાનમંત્રી કૃષિ સિંચાઈ યોજનાના ખેડુતોને લાભ

 • માઇક્રો-સિંચાઇને પ્રોત્સાહન, પાણી ઉપયોગ કાર્યક્ષમતા.
 • સજીવ ખેતી પદ્ધતિઓને પ્રોત્સાહન.
 • કૃષિ સંબંધિત જાણકારી પ્રદાન કરવી.
 • કુદરતી આપત્તિઓ સામે પાક વીમા.
 • બજાર સાથે જોડાણ અને સારા ભાવો માટે સહાય.
 • માટીના આરોગ્ય કાર્ડની માહીતી.
 • કૃષિ મશીનરી માટે સહાય.
 • આધુનિક ખેતી પદ્ધતિઓ માટે તાલીમ અને ક્ષમતા નિર્માણ.
 • પાકના વિવિધીકરણ માટે પ્રોત્સાહન.
 • પાકના પછીના નુકશાનોમાં ઘટાડો.

આ પોસ્ટ પણ વાંચો: પીએમ વિશ્વકર્મા યોજના | PM Vishwakarma Yojana

PMKSY

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો - FAQ

1. PMKSY કેમ બનાવવામાં આવી હતી?

જવાબ: પાક ક્ષેત્રોમાં પાણીની સતત ઉપલબ્ધતા સુનિશ્ચિત કરવા અને પાણીનો કાર્યક્ષમ ઉપયોગ વધારવા માટે.

2. PMKSY ક્યારે બનાવવામાં આવી?

જવાબ: વર્ષ 2015-16 દરમ્યાન આ યોજનાનો શુભારંંભ થયો હતો.

3. PMKSY હેઠળ કયા ઘટકોને કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યા છે?

જવાબ: ત્વરિત સિંચાઇ લાભ યોજના, સંકલિત જળસંગ્રહ મેનેજમેન્ટ કાર્યક્રમ, દરેક ખેતરમાં પાણી, એક ટીપું વધુ પાક, અને જળસંગ્રહ વિકાસ.

4. PMKSY હેઠળ કયા યોજનાઓનું એકીકરણ કરાયું છે?

જવાબ: ત્વરિત સિંચાઇ લાભ કાર્યક્રમ (AIBP), સંકલિત જળસંગ્રહ મેનેજમેન્ટ કાર્યક્રમ (IWMP), અને ફાર્મ વોટર મેનેજમેન્ટ (OFWM).

5. PMKSY હેઠળ રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકાર વચ્ચેના યોગદાનનો ભાગ શું છે?

જવાબ: રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકાર વચ્ચે 75:25 અને ઉત્તર-પૂર્વી રાજ્ય માટે 90:10 ના દરે ગ્રાંટ ફાળવવાની રહેશે.

6. PMKSY કેવી રીતે રચાય છે?

જવાબ: સિંચાઇ આવરણ વિસ્તૃત કરવા માટે, માળખાના નિર્માણ, વિતરણ, વ્યવસ્થાપન, ક્ષેત્ર કાર્યક્રમ અને વિસ્તરણ પ્રવૃત્તિઓ માટે અંત-અંત સુધીના ઉકેલો આપવા માટે.

Leave a Comment

You may also like

DEGREE-DIPLOMA SCHOLARSHIP

AICTE – YASHASVI for DEGREE-DIPLOMA SCHOLARSHIP

DEGREE-DIPLOMA SCHOLARSHIP માટે AICTE દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને ડિપ્લોમા અને યુજી સ્તરે મુખ્ય શાખાઓમાં ઈજનેરી શિક્ષણને અનુસરીને પ્રોત્સાહન આપવા માટે વર્ષ 2024 દરમ્યાન યશસ્વી (YASHASVI-YOUNG ACHIEVERS’ SCHOLARSIP AND HOLISTIC ACADEMIC SKILLS VENTURE INITIATIVE) યોજના ચાલુ કરવામાં આવેલ છે. જેમાં ઈજનેરી શાખા જેવી કે સિવિલ, કેમિકલ, ઇલેક્ટ્રિકલ, ઇલેક્ટ્રોનિક અને મિકેનિકલ ઇજનેરી વગેરેમાં એડમીશન લેતા વિધાર્થીઓને લાભ મળશે. આ […]

Mukhyamantri paak sangrah

મુખ્યમંત્રી પાક સંગ્રહ સ્ટ્રક્ચર યોજના

મુખ્ય મંત્રી પાક સંગ્રહ સ્ટ્રક્ચર યોજનાનો લાભ રાજ્યમાં જમીન ધરાવતાં તમામ ખેડૂતોને મળવાપાત્ર રહેશે,પાક સંગ્રહ માટેની કોઈ યોગ્ય વ્યવસ્થા ન હોવાના લીધે પાકનો બગાડ થાય છે. તેથી આ પાક ઉત્પાદનને બચાવવા માટે રાજ્યના ખેડૂતોને ખેત પેદાશોના સંગ્રહ થાય તે હેતુથી રાજ્યના ખેડોતોને પાક સંગ્રહ સ્ટ્રક્ચર બનાવવા માટે સહાય આપવાની યોજના સને ૨૦૨૦-૨૧થી શરૂ કરવામાં આવેલ છે. આ પોસ્ટ પણ વાચો: પ્રધાનમંત્રી […]

INSPIRE Faculty Fellowship

INSPIRE Faculty Fellowship | INSPIRE ફેકલ્ટી ફેલોશીપ

INSPIRE Faculty Fellowship યોજના ભારતીય યુવાન સંશોધકોને અનોખી તક પૂરી પાડે છે, જે તેમના સ્વતંત્ર સંશોધન કારકિર્દીમાં મોટો ફાયદો કરે છે. આ યોજના 27 થી 32 વર્ષની વયના પીએચ.ડી. પાત્ર વિજ્ઞાનીઓને પાંચ વર્ષ સુધી દર મહિને રૂ. 1,25,000 ની ફેલોશિપ આપે છે, સાથે જ દર વર્ષે રૂ. 7,00,000 નો સંશોધન ગ્રાન્ટ આપે છે. મુખ્ય લાભ […]

WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાવો! whatsApp