વ્હાલી દીકરી યોજના 2024 | Vahali Dikri Yojana 2024

વ્હાલી દીકરી યોજના 2024 | Vahali Dikri Yojana 2024 ભારત સરકાર અને ગુજરાત સરકાર દ્વારા વિવિધ વર્ગોના નાગરિકો માટે વિવિધ યોજનાઓ શરૂ કરી છે. ભારત સરકાર અને રાજ્ય સરકારો દ્વારા કન્યાઓ માટે ઘણી યોજનાઓ બનાવવામાં આવી છે. જેમાં, બેટી બચાવો બેટી પઢાવો, સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના વગેરે સમાવેશ થાય છે. ગુજરાત સરકારે મહિલાઓની સુરક્ષા, સલામતી અને વિકાસ માટે વીમન એન્ડ ચાઇલ્ડ ડેવલપમેન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ (ડબ્લ્યુસીડી ગુજરાત) સ્થાપિત કર્યું છે.

મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ દ્વારા વ્હાલી દીકરી યોજના 2024 લાગુ કરવામાં આવી છે. આ યોજનાના કારણે સમાજમાં દીકરીઓના જન્મને પ્રોત્સહન આપવા અને તેમના શિક્ષણમાં વધારો કરવામાં આવે છે. આ યોજના હેઠળ લાભાર્થી દીકરીના માતા અથવા પિતા ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે. લાભાર્થી દીકરીઓને કુલ 3 હપ્તામાં 1,10,000/- (એક લાખ દસ હજાર રૂપિયા) નો લાભ મળશે

વ્હાલી દીકરી યોજના 2024 નું ફોર્મ ક્યાં મળશે અને ક્યાં ભરવું? | વ્હાલી દીકરી યોજના ઓનલાઈન એપ્લિકેશન પ્રક્રિયા | વ્હાલી દીકરી યોજના માટે આવશ્યક દસ્તાવેજો અને કોન્ટેક્ટ કરવું? | નવું વ્હાલી દીકરી યોજના એપ્લિકેશન ફોર્મ PDF ડાઉનલોડ કરો

વ્હાલી દીકરી યોજના 2024 | Vahali Dikri Yojana 2024
ગુજરાતી અને અંગ્રેજી
મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ દ્વારા તા-20/09/2022 ના રોજ સુધારા ઠરાવ
આ દ્વારા દીકરીઓનું જન્મપ્રમાણ વધારો કરવો, દીકરીઓના શિક્ષણમાં ડ્રોપઆઉટ રેશિયો ઘટે તથા બાળ લગ્નો અટકે તે મુખ્ય હેતુ છે.
ગુજરાત રાજ્યની પાત્રતા ધરાવતી દીકરીઓ
દીકરીને કુલ ત્રણ હપ્તામાં 1,10,000/- ની સહાય મળવાપાત્ર થાય
https://wcd.gujarat.gov.in/
Online/Offline
લાભાર્થી દીકરીના ગ્રામ્ય પંચાયત ખાતે VCE પાસેથી અને તાલુકા મામલતદાર કચેરીમાં વિધવા સહાયની કામગીરી કરતાં ઓપરેટર તથા જનસેવા કેન્‍દ્રમાં જઈને ઓનલાઈન અરજી કરી શકાશે.

Vahli Dikri Yojana 2024 નો મુખ્ય ઉદ્દેશ

વ્હાલી દીકરી યોજનાના મુખ્ય ઉદ્દેશ અને હેતુઓ નીચે મુજબ આપેલા છે.

 • દીકરીનો જન્મદરમાં વધારવો કરવો.
 • દીકરીના શિક્ષણને ઉતેજન આપવું.
 • દીકરી/સ્ત્રીનું સમાજમાં સર્વાંગી સશક્તિકરણ કરવું.
 • બાળલગ્ન થતા અટકાવવા.
 • દીકરીઓના શિક્ષણમાં વધારો કરવો.

આ પોસ્ટ પણ વાંચો:- ડો.બાબા સાહેબ આંબેડકર વિદેશી દેશોમાં ઉચ્ચ અભ્યાસ માટેની લોન

લાભાર્થીની પાત્રતા | Vahli Dikri Scheme Eligibility

આ યોજનાનો લાભ રાજ્યની તમામ પાત્રતા ધરાવતી દીકરીઓને મળશે. આ સિવાય પણ કેટલીક પાત્રતા નક્કી કરેલી છે. જે નીચે મુજબ છે.

 • લાભાર્થી દીકરી ગુજરાતની નાગરિક હોવી જોઈએ.
 • દીકરીનો જન્મ તારીખ:- 02/08/2019 ના રોજ કે ત્યારબાદ થયેલો હોવો જોઈએ.
 • દંપતિના પ્રથમ ત્રણ સંતાનો પૈકી તમામ દીકરીને યોજનાનો લાભ મળશે.
 • માતા-પિતાની સંયુકત વાર્ષિક આવક 2 લાખ કે તેથી ઓછી (ગ્રામ અને શહેરી બંને વિસ્તાર માટે) હોય તેમને લાભ મળશે.
 • એકલ માતા-પિતાના કિસ્સામાંમાં કે પિતાની આવક ને ધ્યાન માં રકવા માં આવશે.
 • માતા-પિતાની હયાતી ના હોય તેવી દીકરી માટે દાદા, દાદી, ભાઈ કે બહેન એ ગાર્ડિયન તરીકે લાભાર્થી દીકરી માટે અરજી કરી શકે છે.
 • બાળલગ્ન પ્રતિબંધક અધિનિયમ ૨૦૦૬ ની જોગવાઈ મુજબ પુક્ત વયે લગ્ન કરેલ હોય તેવા દંપત્તિ ને આ યોજના નો લાભ મળી શકે છે.

વ્હાલી દિકરી યોજના મા મળવાપાત્ર રકમ નો લાભ

વ્હાલી દિકરી યોજના મા મળવાપાત્ર રકમ દિકરી ને 3 હપ્તામાં આપવમા આવશે. એમ કુલ 110000/- નો લાભ મળવાપાત્ર થશે.

1) પ્રથમ હપ્તા પેટે
-લાભાર્થી દીકરીઓને પ્રથમ ધોરણમાં પ્રવેશ વખતે પ્રથમ હપ્તા રૂ. 4000/- મળવાપાત્ર થશે.

2) બીજો હપ્તો પેટે
-લાભાર્થી દીકરીઓને ધોરણ-9 પ્રવેશ વખતે બીજો હપ્તા રૂ. 6000/- મળવાપાત્ર થશે.

3) છેલ્લા હપ્તા પેટે
-લાભાર્થી દીકરીઓની 18 વર્ષની ઉંમર થાય તેને ઉચ્ચ શિક્ષણ/લગ્ન સહાય તરીકે છેલ્લા હપ્તા રૂ. 10000/- મળવાપાત્ર થશે. પરંતુ દીકરીના બાળલગ્ન થયેલ ન હોવા જોઈએ.

યોજનાનુ ફોર્મ મેળવવા માટે અહિ ક્લિક કરો.

વ્હાલી દિકરી 2024 યોજના માટે જરૂરી દસ્તાવેજોની યાદી | Required documents list for Vahali Dikri 2024 Scheme

 • માતા અને પિતા બન્નેનું આધારકાર્ડ
 • માતા અને પિતા બંનેનું જન્મનું પ્રમાણપત્ર
 • આવકનો દાખલો
 • દંપતિના પોતાના હયાત તમામ બાળકોના જન્મના દાખલા
 • લાભાર્થી દીકરીના માતા-પિતાના લગ્નનું સર્ટિફિકેટ(પ્રમાણપત્ર)
 • દીકરીના જન્મનું પ્રમાણપત્ર
 • દીકરીનો આધારકાર્ડ નંબર (જો હોય તો)
 • સ્વ-ઘોષણાનો નમૂનો
 • અરજદારના રેશનકાર્ડની નકલ.
 • લાભાર્થી દીકરી અથવ માતા/પિતાની બેંક ખાતાની પાસબુક

વધુ માહિતી માટે official website ની મુલાકાત લો.

વ્હાલી દીકરી યોજના 2024 | Vahali Dikri Yojana 2024 2 - Keyphrase

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો - FAQ

1. વ્હાલી દિકરી 2024 યોજના માટે જરૂરી દસ્તાવેજો જરૂરી છે?

જવાબ:

 • માતા અને પિતા બન્નેનું આધારકાર્ડ
 • માતા અને પિતા બંનેનું જન્મનું પ્રમાણપત્ર
 • આવકનો દાખલો
 • દંપતિના પોતાના હયાત તમામ બાળકોના જન્મના દાખલા
 • લાભાર્થી દીકરીના માતા-પિતાના લગ્નનું સર્ટિફિકેટ(પ્રમાણપત્ર)
 • દીકરીના જન્મનું પ્રમાણપત્ર
 • દીકરીનો આધારકાર્ડ નંબર (જો હોય તો)
 • સ્વ-ઘોષણાનો નમૂનો
 • અરજદારના રેશનકાર્ડની નકલ
 • લાભાર્થી દીકરી અથવ માતા/પિતાની બેંક ખાતાની પાસબુક

2. વ્હાલી દિકરી યોજનાની ઓનલાઇન અરજી કરી શકાશે?

જવાબ:હા, નવા સુધારા ઠરાવ મુજબ વ્હાલી દીકરી યોજનાની ઓનલાઈન અરજી કરી શકાશે.

3. વ્હાલી દીકરી યોજના શા માટે બનાવવામાં આવી છે?

જવાબ: મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ દ્વારા વાહલી દીકરી યોજના 2024 લાગુ કરવામાં આવી છે. આ યોજનાના કારણે સમાજમાં દીકરીઓના જન્મને પ્રોત્સહન આપવા અને તેમના શિક્ષણમાં વધારો કરવામાં આવે છે.

Leave a Comment

You may also like

DEGREE-DIPLOMA SCHOLARSHIP

AICTE – YASHASVI for DEGREE-DIPLOMA SCHOLARSHIP

DEGREE-DIPLOMA SCHOLARSHIP માટે AICTE દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને ડિપ્લોમા અને યુજી સ્તરે મુખ્ય શાખાઓમાં ઈજનેરી શિક્ષણને અનુસરીને પ્રોત્સાહન આપવા માટે વર્ષ 2024 દરમ્યાન યશસ્વી (YASHASVI-YOUNG ACHIEVERS’ SCHOLARSIP AND HOLISTIC ACADEMIC SKILLS VENTURE INITIATIVE) યોજના ચાલુ કરવામાં આવેલ છે. જેમાં ઈજનેરી શાખા જેવી કે સિવિલ, કેમિકલ, ઇલેક્ટ્રિકલ, ઇલેક્ટ્રોનિક અને મિકેનિકલ ઇજનેરી વગેરેમાં એડમીશન લેતા વિધાર્થીઓને લાભ મળશે. આ […]

Mukhyamantri paak sangrah

મુખ્યમંત્રી પાક સંગ્રહ સ્ટ્રક્ચર યોજના

મુખ્ય મંત્રી પાક સંગ્રહ સ્ટ્રક્ચર યોજનાનો લાભ રાજ્યમાં જમીન ધરાવતાં તમામ ખેડૂતોને મળવાપાત્ર રહેશે,પાક સંગ્રહ માટેની કોઈ યોગ્ય વ્યવસ્થા ન હોવાના લીધે પાકનો બગાડ થાય છે. તેથી આ પાક ઉત્પાદનને બચાવવા માટે રાજ્યના ખેડૂતોને ખેત પેદાશોના સંગ્રહ થાય તે હેતુથી રાજ્યના ખેડોતોને પાક સંગ્રહ સ્ટ્રક્ચર બનાવવા માટે સહાય આપવાની યોજના સને ૨૦૨૦-૨૧થી શરૂ કરવામાં આવેલ છે. આ પોસ્ટ પણ વાચો: પ્રધાનમંત્રી […]

INSPIRE Faculty Fellowship

INSPIRE Faculty Fellowship | INSPIRE ફેકલ્ટી ફેલોશીપ

INSPIRE Faculty Fellowship યોજના ભારતીય યુવાન સંશોધકોને અનોખી તક પૂરી પાડે છે, જે તેમના સ્વતંત્ર સંશોધન કારકિર્દીમાં મોટો ફાયદો કરે છે. આ યોજના 27 થી 32 વર્ષની વયના પીએચ.ડી. પાત્ર વિજ્ઞાનીઓને પાંચ વર્ષ સુધી દર મહિને રૂ. 1,25,000 ની ફેલોશિપ આપે છે, સાથે જ દર વર્ષે રૂ. 7,00,000 નો સંશોધન ગ્રાન્ટ આપે છે. મુખ્ય લાભ […]

WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાવો! whatsApp