મુખ્ય મંત્રી યુવા સ્વાવલંબન યોજના | CM Yuva Self Reliance Yojana

વિગતવાર સમજુતી

મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાવલંબન યોજના અથવા MYSY શિષ્યવૃત્તિ એ એક શિષ્યવૃત્તિ યોજના છે જે ગુજરાતના આર્થિક રીતે નબળા વર્ગના વિદ્યાર્થીઓને આપવામાં આવે છે. ડિપ્લોમા કોર્સ, એન્જિનિયરિંગ, ફાર્મસી કોર્સ, મેડિકલ કોર્સ વગેરે જેવા ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવવા ઈચ્છતા તમામ વિદ્યાર્થીઓ દર વર્ષે MYSY શિષ્યવૃત્તિ માટે અરજી કરે છે.

આ પોસ્ટ પણ વાચો: તમારી 15 થી 18 વર્ષ ઉમ્મરની શાળા એ જતી દિકરીને મળશે 50000/- અને તે કોઇ પણ પરીક્ષા વગર મળશે.

મુખ્ય મંત્રી યુવા સ્વાવલંબન યોજના | Chief Minister Yuva Self Reliance Yojana (MYSY)
MYSY શિષ્યવૃત્તિ યોજનાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય એવા વિદ્યાર્થીઓને આર્થિક રીતે મદદ કરવાનો છે
મુખ્ય મંત્રી યુવા સ્વાવલંબન યોજના અથવા MYSY શિષ્યવૃત્તિ એ એક શિષ્યવૃત્તિ યોજના છે જે ગુજરાતના આર્થિક રીતે નબળા વર્ગના વિદ્યાર્થીઓને આપવામાં આવે છે.
રૂ. 2,00,000/- થી લઈને રૂ. 10,000/- સુધી છે
અરજી કરવાના steps આ પોસ્ટ મા નીચે દર્શાવેલા છે.
Online અરજી કરી શકાય.
https://mysy.guj.nic.in
Apply Now

મુખ્ય મંત્રી યુવા સ્વાવલંબન યોજના નો ઉદ્દેશ્ય

MYSY શિષ્યવૃત્તિ યોજનાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય એવા વિદ્યાર્થીઓને આર્થિક રીતે મદદ કરવાનો છે કે જેઓ ઓછી કૌટુંબિક આવકને કારણે તેમના શિક્ષણ માટે નાણાં પૂરાં પાડવા સક્ષમ નથી. આ શિષ્યવૃત્તિ યોજના દ્વારા, તે વિદ્યાર્થીઓને નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવામાં આવશે જેથી તેઓ કોઈપણ સમસ્યા વિના તેમનું શિક્ષણ ચાલુ રાખી શકે.

MYSY શિષ્યવૃત્તિ હેઠળ ત્રણ પ્રકારની શિષ્યવૃત્તિ આપવામાં આવે છે જે નીચે મુજબ છે:-

 • 1. ટ્યુશન ફી
 • 2 .હોસ્ટેલ ફી
 • 3. બુક/ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ગ્રાન્ટ

MYSY શિષ્યવૃત્તિની વિશેષતાઓ અને લાભો | Chief Minister Yuva Self Reliance Yojana Eligibility

આ યોજનાનો લાભ રાજ્યની તમામ પાત્રતા ધરાવતા તમામ વિધ્યાર્થીઓને મળશે. આ સિવાય પણ કેટલીક પાત્રતા નક્કી કરેલી છે. જે નીચે મુજબ છે.

 • બિન-અનામત વિદ્યાર્થીઓને પુસ્તકો અને સાધનસામગ્રી ખરીદવા માટે પણ નાણાકીય મદદ મળશે.
 • જે વિદ્યાર્થીઓ ગુજરાત મેડિકલ એજ્યુકેશન રિસર્ચ સોસાયટી અને ડેન્ટલ કોર્સમાં છે તેઓને 5 વર્ષમાં 10 લાખ રૂપિયાની નાણાકીય સહાય મળશે.
 • સરકારી નોકરીઓ માટે તમામ કેટેગરીના વિદ્યાર્થીઓને વયમાં છૂટછાટ આપવામાં આવે છે. આ વય છૂટછાટ 5 વર્ષની છે.
 • તમામ વિદ્યાર્થીઓ જે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં બેસવા માંગે છે તેમને તાલીમ કેન્દ્રો હેઠળ તાલીમ આપવામાં આવશે.
 • જો તે પ્રદેશમાં ઉચ્ચ શિક્ષણની સુવિધા અથવા સરકારી છાત્રાલય ન હોય તો સરકાર 10 મહિના માટે દર મહિને રૂ. 1200ની સહાય પણ આપશે.
 • 80% સાથે ધોરણ 10 અને 12 પાસ કરનાર અને ડિપ્લોમા અભ્યાસક્રમ પસંદ કરનાર તમામ વિદ્યાર્થીઓને દર વર્ષે રૂ. 25000 અથવા 50% ફી બેમાંથી જે ઓછી હોય તે મળશે.
 • વિના મૂલ્યે વસ્ત્રો, વાંચન સામગ્રી વગેરે સરકાર દ્વારા આપવામાં આવશે

મુખ્ય મંત્રી યુવા સ્વાવલંબન યોજના મા મળવાપાત્ર રકમ નો લાભ

આ શિષ્યવૃત્તિ મા મળવાપાત્ર લાભની વિગતો નીચે મુજબ છે:

ટ્યુશન ફી ગ્રાન્ટ – મહત્તમ મર્યાદા અભ્યાસક્રમો
રૂ. 2,00,000/- મેડિકલ (MBBS), ડેન્ટલ (BDS)
રૂ. 50,000/- પ્રોફેશનલ ગ્રેજ્યુએશન કોર્સ (BE, BTech, BPharm, વગેરે)
રૂ. 25,000/- ડિપ્લોમા કોર્સ
રૂ. 10,000/- અન્ય સ્નાતક અભ્યાસક્રમો (B.com, BSc, BA, BCA, BBA, વગેરે)

નોંધ: સેલ્ફ-ફાઇનાન્સ અભ્યાસક્રમો માટે લાગુ. વાર્ષિક ટ્યુશન ફીના 50% ની રકમ.

 

હોસ્ટેલ ફી ગ્રાન્ટ
ઇવેન્ટનું નામ વર્ણન
લાગુ પડતી સંસ્થા સરકારી, અર્ધ સરકારી અથવા ગ્રાંટ ઇન એડ(GIA), ખાનગી/ સેલ્ફ ફાયનાન્સ (SFI)
ગ્રાન્ટની રકમ રૂ. 1200/- દર મહિને
મુખ્ય શરત વિધ્યાર્થીનો પ્રવેશ અન્ય તાલુકામાં હોવો જોઈએ.
પુસ્તકો/સાધનો ની ગ્રાન્ટ
ગ્રાન્ટ રકમ – મહત્તમ મર્યાદા અભ્યાસક્રમો
રૂ.10,000/- મેડિકલ (MBBS), ડેન્ટલ (BDS)
રૂ.5,000/- એન્જિનિયરિંગ, ટેકનોલોજી, ફાર્મસી, આર્કિટેક્ચર
રૂ.3,000/- ડિપ્લોમા અભ્યાસક્રમો

મુખ્ય મંત્રી યુવા સ્વાવલંબન યોજના માટે પાત્રતા

 • 1. ડિપ્લોમા પ્રવેશમાં શિષ્યવૃત્તિ માટે, ઉમેદવારે બોર્ડની પરીક્ષામાં ઓછામાં ઓછા 80 પર્સન્ટાઇલ સાથે ગુજરાત રાજ્યમાંથી માન્ય બોર્ડમાંથી ધોરણ 10 પાસ કર્યું હોવું જોઈએ.
 • 2. સ્નાતકની ડિગ્રી પ્રોગ્રામ્સમાં શિષ્યવૃત્તિ માટે, ઉમેદવારોએ ધોરણ 12 વિજ્ઞાન/સામાન્ય પ્રવાહ ગુજરાત રાજ્યના બોર્ડની પરીક્ષામાં ન્યૂનતમ 80 પર્સન્ટાઇલ સાથે પાસ કરેલ હોવો જોઈએ.
 • 3. ડિપ્લોમાથી ડિગ્રીના વિદ્યાર્થીઓ માટે, યોજનાના લાભો મેળવવા માટે ડિપ્લોમા સ્તરની ગુજરાત રાજ્યની માન્ય યુનિવર્સિટીમાંથી પરીક્ષામાં ઓછામા ઓછા 65% ગુણ મેળવેલ હોવા જોઇએ.
 • 4. ઉમેદવારો કે જેમના માતા-પિતાની વાર્ષિક આવક રૂ. 6,00,000/- કરતાં વધુ નથી તેઓ જ માત્ર ઉપરોક્ત યોજના માટે પાત્ર ગણવામાં આવશે.
 • 5. રાજ્ય સરકારે આવકના પ્રમાણપત્રની માન્યતા જારી થયાની તારીખથી ત્રણ નાણાકીય વર્ષ માટે મંજૂર કરી છે. તદનુસાર, માન્ય આવક પ્રમાણપત્ર ધરાવતા ઉમેદવારે આગામી ત્રણ નાણાકીય વર્ષ માટે તેને ફરીથી જારી કરવાની જરૂર નથી.

મુખ્ય મંત્રી યુવા સ્વાવલંબન યોજના માટે જરૂરી દસ્તાવેજોની યાદી | Required documents list for Chief Minister Yuva Self Reliance Yojana

 • 1. આવકનું પ્રમાણપત્ર.
 • 2. આધાર કાર્ડ.
 • 3. સ્વ-ઘોષણા (self-declaration) ફોર્મ.
 • 4. નવા વિદ્યાર્થીઓ માટે સંસ્થા તરફથી પ્રમાણપત્ર.
 • 5. સંસ્થા તરફથી નવીકરણ પ્રમાણપત્ર.
 • 6. નોન-આઈટી રિટર્ન માટે સ્વ-ઘોષણા.
 • 7. 10મા અને 12મા ધોરણની માર્કશીટ.
 • 8. પ્રવેશ પત્ર અને ફી રસીદ.
 • 9. બેંક ખાતાનો પુરાવો.
 • 10. હોસ્ટેલ પ્રવેશ પત્ર અને ફી રસીદ.
 • 11. એફિડેવિટ (નોન-જ્યુડિશિયલ સ્ટેમ્પ પેપર રૂ. 20).
 • 12. તાજેતરનો પાસપોર્ટ-સાઇઝ ફોટો.

મુખ્ય મંત્રી યુવા સ્વાવલંબન યોજના માટે ની અરજી પ્રક્રિયા | Application process for for Chief Minister Yuva Self Reliance Yojana

 • 1. અરજદારોએ MYSY શિષ્યવૃત્તિની સત્તાવાર વેબસાઇટ https://mysy.guj.nic.in ની મુલાકાત લેવી.
 • 2. હોમપેજ પર, 2024 માટે લોગિન/રજીસ્ટર પર ક્લિક કરો.
 • 3. હવે અરજદારોએ ફ્રેશ એપ્લિકેશન પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • 4. જો અરજદારો પહેલાથી જ પોર્ટલ પર નોંધાયેલા હોય તો તેઓએ તેમના ઓળખપત્ર સાથે લોગ ઇન કરવું પડશે અને જો અરજદારો પોર્ટલ પર નોંધાયેલા નથી તો તેઓએ પ્રથમ નોંધણી કરાવવી પડશે.
 • 5. આગલા પૃષ્ઠ પર, જ્યાં અરજદારોએ બોર્ડ, યુનિવર્સિટી, પ્રવાહ, પાસ થવાનું વર્ષ, પ્રવેશ વર્ષ, નોંધણી નંબર, મોબાઇલ નંબર વગેરે તમામ જરૂરી વિગતો દાખલ કરવાની રહેશે.
 • 6. હવે get password પર ક્લિક કરો
 • 7. તે નોંધણી પછી, ફોર્મ ખુલશે.
 • 8. હવે અરજદારોએ આ રજીસ્ટ્રેશન ફોર્મમાં તમામ જરૂરી વિગતો દાખલ કરવાની રહેશે.
 • 9. બધા મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજો જોડો.
 • 10. સબમિટ પર ક્લિક કરો.

આ પોસ્ટ પણ વાચો: દિકરો Science માં ભણે છે? તો તેને મળશે રુ.25000/- કોઇ પણ પરીક્ષા વગર મળશે.

MYSY

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો - FAQ

1. મુખ્ય મંત્રી યુવા સ્વાવલંબન યોજના શું છે?

તે ગુજરાત સરકાર દ્વારા આર્થિક રીતે નબળા વિદ્યાર્થીઓને તેમના શિક્ષણ માટે આપવામાં આવતી શિષ્યવૃત્તિ છે.

2. શું MYSY માત્ર ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓ માટે જ ઉપલબ્ધ છે?

હા, મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાવલંબન યોજના માત્ર ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓ માટે જ ઉપલબ્ધ છે.

3. યોગ્યતા માપદંડ શું છે?

1. ડિપ્લોમા પ્રવેશમાં શિષ્યવૃત્તિ માટે, ઉમેદવારે બોર્ડની પરીક્ષામાં ઓછામાં ઓછા 80 પર્સન્ટાઇલ સાથે ગુજરાત રાજ્યમાંથી માન્ય બોર્ડમાંથી ધોરણ 10 પાસ કરેલ હોવું જોઈએ.
2. સ્નાતકની ડિગ્રી પ્રોગ્રામ્સમાં શિષ્યવૃત્તિ માટે, ઉમેદવારોએ બોર્ડની પરીક્ષામાં ઓછામાં ઓછા 80 પર્સન્ટાઇલ સાથે ગુજરાત રાજ્યમાંથી માન્ય બોર્ડમાંથી ધોરણ 12 વિજ્ઞાન/સામાન્ય પ્રવાહ પાસ કરેલ હોવો જોઈએ.
3. ડિપ્લોમાથી ડિગ્રી સુધીના વિદ્યાર્થીઓ માટે, યોજનાના લાભો મેળવવા માટે લઘુત્તમ પાત્રતા માપદંડ ગુજરાત રાજ્યમાં આવેલી માન્યતા પ્રાપ્ત યુનિવર્સિટીમાંથી ડિપ્લોમા સ્તરની પરીક્ષામાં 65% માર્ક છે.
4. ઉમેદવારો કે જેમના માતા-પિતાની વાર્ષિક આવક રૂ. થી વધુ નથી. 6,00,000/- વાર્ષિક માત્ર ઉપરોક્ત યોજના માટે પાત્ર ગણવામાં આવશે.
5. રાજ્ય સરકારે આવકના પ્રમાણપત્રની માન્યતા જારી થયાની તારીખથી ત્રણ નાણાકીય વર્ષ માટે મંજૂર કરી છે. તદનુસાર, માન્ય આવક પ્રમાણપત્ર ધરાવનાર ઉમેદવારે આગામી ત્રણ વર્ષ નાણાકીય વર્ષ માટે તેને ફરીથી જારી કરવાની જરૂર નથી.

4. કેવી રીતે અરજી કરવી ?

MYSY શિષ્યવૃત્તિની સત્તાવાર વેબસાઇટ https://mysy.guj.nic.in ની મુલાકાત લો અને સૂચનાઓને અનુસરો.

5. જરૂરી દસ્તાવેજોની યાદી?

1.આવકનું પ્રમાણપત્ર. 2.આધાર કાર્ડ. 3.સ્વ-ઘોષણા (self-declaration) ફોર્મ. 4.નવા વિદ્યાર્થીઓ માટે સંસ્થા તરફથી પ્રમાણપત્ર. 5.સંસ્થા તરફથી નવીકરણ પ્રમાણપત્ર. 6.નોન-આઈટી રિટર્ન માટે સ્વ-ઘોષણા. 7. 10મા અને 12મા ધોરણની માર્કશીટ. 8.પ્રવેશ પત્ર અને ફી રસીદ. 9.બેંક ખાતાનો પુરાવો. 10. હોસ્ટેલ પ્રવેશ પત્ર અને ફી રસીદ. 11.એફિડેવિટ (નોન-જ્યુડિશિયલ સ્ટેમ્પ પેપર રૂ. 20). 12. તાજેતરનો પાસપોર્ટ-સાઇઝ ફોટો.

6. શું ફાયદા છે ?

MYSY શિષ્યવૃત્તિ હેઠળ ત્રણ પ્રકારની શિષ્યવૃત્તિઓ આપવામાં આવે છે જે નીચે મુજબ છે:- ટ્યુશન ફી ગ્રાન્ટ હોસ્ટેલ ગ્રાન્ટ બુક/ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ગ્રાન્ટ

Leave a Comment

You may also like

DEGREE-DIPLOMA SCHOLARSHIP

AICTE – YASHASVI for DEGREE-DIPLOMA SCHOLARSHIP

DEGREE-DIPLOMA SCHOLARSHIP માટે AICTE દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને ડિપ્લોમા અને યુજી સ્તરે મુખ્ય શાખાઓમાં ઈજનેરી શિક્ષણને અનુસરીને પ્રોત્સાહન આપવા માટે વર્ષ 2024 દરમ્યાન યશસ્વી (YASHASVI-YOUNG ACHIEVERS’ SCHOLARSIP AND HOLISTIC ACADEMIC SKILLS VENTURE INITIATIVE) યોજના ચાલુ કરવામાં આવેલ છે. જેમાં ઈજનેરી શાખા જેવી કે સિવિલ, કેમિકલ, ઇલેક્ટ્રિકલ, ઇલેક્ટ્રોનિક અને મિકેનિકલ ઇજનેરી વગેરેમાં એડમીશન લેતા વિધાર્થીઓને લાભ મળશે. આ […]

Mukhyamantri paak sangrah

મુખ્યમંત્રી પાક સંગ્રહ સ્ટ્રક્ચર યોજના

મુખ્ય મંત્રી પાક સંગ્રહ સ્ટ્રક્ચર યોજનાનો લાભ રાજ્યમાં જમીન ધરાવતાં તમામ ખેડૂતોને મળવાપાત્ર રહેશે,પાક સંગ્રહ માટેની કોઈ યોગ્ય વ્યવસ્થા ન હોવાના લીધે પાકનો બગાડ થાય છે. તેથી આ પાક ઉત્પાદનને બચાવવા માટે રાજ્યના ખેડૂતોને ખેત પેદાશોના સંગ્રહ થાય તે હેતુથી રાજ્યના ખેડોતોને પાક સંગ્રહ સ્ટ્રક્ચર બનાવવા માટે સહાય આપવાની યોજના સને ૨૦૨૦-૨૧થી શરૂ કરવામાં આવેલ છે. આ પોસ્ટ પણ વાચો: પ્રધાનમંત્રી […]

INSPIRE Faculty Fellowship

INSPIRE Faculty Fellowship | INSPIRE ફેકલ્ટી ફેલોશીપ

INSPIRE Faculty Fellowship યોજના ભારતીય યુવાન સંશોધકોને અનોખી તક પૂરી પાડે છે, જે તેમના સ્વતંત્ર સંશોધન કારકિર્દીમાં મોટો ફાયદો કરે છે. આ યોજના 27 થી 32 વર્ષની વયના પીએચ.ડી. પાત્ર વિજ્ઞાનીઓને પાંચ વર્ષ સુધી દર મહિને રૂ. 1,25,000 ની ફેલોશિપ આપે છે, સાથે જ દર વર્ષે રૂ. 7,00,000 નો સંશોધન ગ્રાન્ટ આપે છે. મુખ્ય લાભ […]

WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાવો! whatsApp